در بدترین شرایط هم اگر باشی؛

،،،
باز می تونی انتخاب کنی و بگی:

،،،
نه این قصه اینطوری تموم نمیشه!