نرخ دیه یک مرد 253 میلیون تومان است! یعنی مُرده هر مرد 253 میلیون ارزش دارد.

به ورثه پرداخت میشود که با توجه به اینکه سود سپرده بانکی درحال حاظر حدود ۱۸% است،

سود ماهیانه سپرده گذاری این مبلغ میشود ماهیانه ۳/۷۹۵/۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ!


 { بنابراین اگر مردی ماهیانه کمتر از مبلغ فوق درامد داشته باشد زنده بودنش هیچ توجیه اقتصادی ندارد! }

پ.ن : این متن اشک منو دراورد ، آتیش گرفتم