پرنده‌ای که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه

،،،

چون اون به شاخه اعتماد نکرده بلکه به بال های خودش اعتماد داره

،،،

همیشه به خودت باور داشته باش