پرنده‌ای که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه

،،،

چون اون به شاخه اعتماد نکرده بلکه به بال های خودش اعتماد داره

،،،

همیشه به خودت باور داشته باش

نوشـــــــــدارو