یه وقتایی آدمایی تو زندگیت میان که عجیب میتونن حالت و خوب کنن ،،،،،
ساعت ها و روزهایی که هیچ وقت فراموش نمیشن ،،،،،،
من اسم اون آدم ها رو گذاشتم ،،،،،،
مـــــعـــــجــــــــــــزه

                                نوشدارو