بزار یه حقیقتو بهتون بگم ،،،،،،

دنیا قشنگه ، زیباییهاشو داره ، میتونی رویاهاتو بسازی ولــــــــــــــــــی ......

برای بعضیا قشنگه ، فکر اینو کردی که یکی دیگه الان دوست داره زودتر بمیره و خلاص شه ،،،،،،

هر کسی سرنوشت خودشو داره ولـــــــــــــــــــی

زمین اگه خوب بود خدا نمیرفت اون بالا